Majestic Travel International

JPD05 : OSAKA NARUTO 5 DAYS 3 NIGHT

กำหนดการเดินทาง

05 – 09 เมษายน 2567

airasia
มาใหม่

OSAKA NARUTO 5 DAYS 3 NIGHT BY AIRASIA

เริ่มต้น 53,900

โหลด : 25

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ XJ 612 (00.55 - 08.40)

2 สนามบินคันไซ – วัดคัทสึโอจิ – อาริมะ ออนเซน – เมืองคิตาโนะ – ออนเซน

3 น้ำวนนารูโตะ – สวนดอกไม้อาวาจิฮานาไซจิกิ – นั่งกระเช้าร็อคโกะ – เมืองโอซาก้า

4 ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ใช้รถไฟในการเดินทาง

5 ตลาดปลาคุรามง - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ XJ 611 (19.15 – 23.15)