Majestic Travel International

CN65 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน

กำหนดการเดินทาง

17 – 22 ก.ค.67

19 – 24 ก.ค.67

26 – 31 ก.ค.67

9 – 14 ส.ค.67

23 – 28 ส.ค.67

Thai lion air
มาใหม่

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน Lion Air (SL)

เริ่มต้น 24,900

โหลด : 9

D1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (SL932 : 17.30 – 21.15) – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

D2 เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

D3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน)

D4 อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) – เม่าเสี้ยน

D5 เมืองตูเจียงเยี่ยน – ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)

D6 เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก – วัดต้าฉือ – ถนนไท่กูหลี – ร้านหมอนยางพารา – ร้านยา – สนามบินเฉิงตู (SL933 : 22.15 - 00.15+1) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)