Majestic Travel International

CN19 : PREMIUM HARBIN ตะลุยหมู่บ้านหิมะ พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

nok-scoot
มาใหม่

Harbin Ice & Snow Festival 2020 | Dream Home | รถไฟความเร็วสูงไป-กลับ นั่งกระเช้าชมวิวลานสกียาปู้ลี่ | คฤหาสน์วอลการ์ | สวนสตาลิน | พักในหมู่บ้านหิมะ 1 คืน แจกฟรี หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ แผ่นทาความร้อน (รับที่ฮาร์บิน)

เริ่มต้น 29,900

โหลด : 30

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสิ่นหยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน) (XW878:02.45-08.50) - ฮาร์บิน (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ร้านเสื้อกันหนาว

วันที่ 3. ฮาร์บิน - ยาปู้ลี่ - ลานสกียาปู้ลี่ - นั่งกระเช้าชมวิวลานสกี - หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า) - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) - ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย

วันที่ 4. อิสระชมหมู่บ้านหิมะ - ฮาร์บิน - คฤหาสน์วอลการ์

วันที่ 5. คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส) - ฮาร์บิน - Harbin Ice & Snow Festival 2020

วันที่ 6. โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย - ถนนจงยาง - อุนสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - เสิ่นหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
วันที่ 7. เสิ่นหยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW877:10.15-15.10)