Majestic Travel International

CN18 : เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม 5 วัน 3 คืน

กำหนดเดินทาง

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

chaina-southern
มาใหม่

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ | คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี | ล่องเรือทะเลสาบซีหู โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้ | บุฟเฟ่ต์นานาชาติ | ซี่โครงหมูอู๋ซี | เสี่ยวหลงเปา | ไก่ขอทาน+หมูตงโพ

เริ่มต้น 10,900

โหลด : 22

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( CZ8320 : 02.00-07.20 )

วันที่ 2. เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ศูนย์ไข่มุก –พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย-ล่องเรือคลองขุด เมืองโบราณอู๋ซี

วันที่ 3. อู๋ซี-หังโจว – โรงงานผ้าไหม – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง –ล่องเรือทะเลสาบซีหู -อิสระช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET

วันที่ 4. หังโจว-เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก(ไม่รวมค่าขึ้น)- หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้

วันที่ 5. วัดพระหยกขาว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ถนนนานกิง-Starbuck Reserve roastery – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) –
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ8319 : 21.15-00.50+1 )