Majestic Travel International

CN17 : เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกุ้งมังกร 4 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง

มกราคม - มีนาคม 2563

 

chaina-southern
มาใหม่

ล่องเรือคลองขุดต้าหยุนเหอ | ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ |เจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ STARBUCK RESERVE ROASTERY | พักโรงแรม 5 ดาว | บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดพร้อมกุ้งมังกรไม่อั้น

เริ่มต้น 7,999

โหลด : 16

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) CZ8464 : 02.00-07.20 น.

วันที่ 2. เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – หังโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง -ขึ้นเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ +พร้อมชิมขนมรากบัว-ช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET

วันที่ 3. หังโจว-เซี่ยงไฮ้- ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์-หาดไว่ทาน-ศูนย์ผ้าไหม-ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY

วันที่ 4. ศูนย์หยก – วัดหลงหัว – ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) CZ8463 : 21.15-00.50 น.