Majestic Travel International

CN12 : ปักกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

การบินไทย
มาใหม่

ปักกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน กำแพงเมืองจีน | SKI SNOW WORLD | หอฟ้าเทียนถาน | หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ ซานหลี่ถุน | ถนนโบราณเฉียนเหมิน | เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว | บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน

เริ่มต้น 24,900

โหลด : 40

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (TG674:23.40 – 05.30 น.)

วันที่ 2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – กายกรรมปักกิ่ง

วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์ไข่มุก-ช้อปปิ้งซานหลี่ถุน

วันที่ 4. ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ลานสกี SNOW WORLD (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ) – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ถ่ายรูปหอคอยโอลิมปิคทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้น)

วันที่ 5. วัดลามะ – ศูนย์ผีซี๊ยะ – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.)