Majestic Travel International

CN10 : หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม 5 วัน 3 คืน

กำหนดเดินทาง

ก.พ. – เม.ย. 2563

air china
มาใหม่

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม |เกาะผู่โถวซาน | ล่องทะเลสาบซีหู | วัดพระหยกขาว Starbucks Roastery Roastery | เสี่ยวหลงเปา | กุ้งมังกร

เริ่มต้น 16,900

โหลด : 21

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA716 : 03.40-08.00)

วันที่ 2 หังโจว (สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – หนิงปอ –เกาะผู่โถวซาน –วัดผู้จี้ – วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม- หนิงปอ

วันที่ 3 หนิงปอ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่ 4. หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ศูนย์ผ้าไหม -ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์

วันที่ 5. ศูนย์สมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery– เซี่ยงไฮ้ (สนามินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1)