Majestic Travel International

CN04 : เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน

 กำหนดวันเดินทาง                

มกราคม - เมษายน 2563

การบินไทย
มาใหม่

กำแพงเมืองจีน |พระราชวังกู้กง | รถไฟความเร็วสูง | หาดไว่ทาน STARBUCKS RESERVE ROASTERY | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล| เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น 20,999

โหลด : 37

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอล) (TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวังฝูจิ่ง

วันที่ 2 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักกิ่ง

วันที่ 3 ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ - พระราชวังฤดูร้อน - กาแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนย์หยก - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ

วันที่ 4. ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์

วันที่ 5. ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG665: 17.20-21.15)