Majestic Travel International

CN03 : ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม 5วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง                 

กุมภาพันธ์-เมษายน 2563

air china
มาใหม่

กำแพงเมืองจีน | พระราชวังกู้กง | พระราชวังฤดูร้อน | หอฟ้าเทียนถาน เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ2 ตัว | บุฟเฟต์ปิ้งย่างเจงกิสข่าน

เริ่มต้น 16,900

โหลด : 20

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA980 : 01.00-06.20)

วันที่ 2. ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)– จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –วัดลามะยงเหอกง -กายกรรมปักกิ่ง

วันที่ 3. ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ ––หอฟ้าเทียนถาน- Beijing 3D Gallery -ถนนหวังฝู่จิ่ง

วันที่ 4. ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ

วันที่ 5. ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง- ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (CA979/19.35 – 23.40)