Majestic Travel International

CN03 : จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง                 

สิงหาคม-ธันวาคม 2562

chaina-southern
มาใหม่

จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | เขาอวตาร | โชว์เหม่ยลี่เซียงซี สะพานแก้วที่ยาวที่สุด | ถ้ำมังกรเหลือง | อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

เริ่มต้น 12,888

โหลด : 57

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา)(CZ606 :04.40-09.05) - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่าคืน

วันที่ 2. ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์

วันที่ 3. ร้านยาจีน - เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟต์แก้ว) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจองพลเฮ่อหลง - ลาธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก
โชว์เหม่ยลี่เซียงซี

วันที่ 4. ร้านชา - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านเครื่องเงิน - ถ้ำมังกรเหลือง - ภาพวาดทราย - ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย (สนามบินเฮอฮวา) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(CZ605 :22.10-00.30+1)