Majestic Travel International

CN01 : จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม-ธันวาคม 2562

airasia
มาใหม่

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน ไม่ลงร้านช้อป | เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว | สะพานแก้วที่ยาวที่สุด | ตลาดใต้ดิน

เริ่มต้น 17,999

โหลด : 38

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (FD540 : 07.55-12.30) - จางเจียเจี้ย

วันที่ 2. สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ตลาดใต้ดิน - ภาพวาดทราย OPTION : เขาอวตาร

วันที่ 3. เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน

วันที่ 4. อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ฟ่งหวง - ฉางซา

วันที่ 5. ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD541 : 12.55-15.30)