Majestic Travel International

CN09 : ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน 4 คืน

กำหนดเดินทาง

สิงหาคม-ตุลาคม 2562

การบินไทย
มาใหม่

เยือนแดนมังกร 1 ในมหานครของจีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน 4 คืน ไม่ลงร้านช้อปฯ | ถ้ำฝูหยงต้ง | หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ ผาหินแกะสลักต้าจู๋ | นั่งรถไฟทะลุตึก | ลิ้มรสต้นตารับหมาล่า หม้อไฟฉงชิ่ง

เริ่มต้น 20,999

โหลด : 51

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – อู่หลง (WE684 : 10.30-14.50)

วันที่ 2. หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) – ระเบียงแก้ว Option :โชว์จางอวี้โหมว (Impression of Wulong)

วันที่ 3. ถ้าฝูหยงต้ง – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย

วันที่ 4. ฉงชิ่ง – ต้าจู่ – เมืองโบราณชางโจว – ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านฉือชีโข่ว

วันที่ 5 หงหยาต้ง – นั่งรถไฟทะลุตึก – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ( WE685 : 16.10-18.30)