Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์จีน

มาใหม่

รหัสทัวร์ : CN08

เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ | ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว | ถนนนานกิง | ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง ช้อปปิ้ง SUPER BRAND MALL | ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 | เสี่ยวหลงเปา | ไก่แดง

กำหนดเดินทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 13,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : CN01

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน ไม่ลงร้านช้อป | เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว | สะพานแก้วที่ยาวที่สุด | ตลาดใต้ดิน

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม-ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 17,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : CN07

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4วัน 3คืน

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4 วัน 3 คืน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ | ล่องทะเลสาบซีหู | หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ | ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง HANGZHOU OUTLET | STARBUCK RESERVE ROASTERY

กำหนดการเดินทาง   

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 15,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : CN06

ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน

ปักกิ่ง กาแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน กำแพงเมืองจีน | พระราชวังกู้กง | หอฟ้าเทียนถาน | พระราชวังฤดูร้อน ART BEIJING FUN | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล|บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่ำน

กำหนดเดินทาง

สิงหาคม-พฤศจิกายน 2562

เริ่มต้น 15,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : CN05

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | โชว์ IMPRESSION LIJIANG เมืองในฝันแชงกรีล่า | เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง

กำหนดเดินทาง

สิงหาคม-ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 22,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : CN04

IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน

IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | โชว์ IMPRESSION LIJIANG | เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง | วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย

 กำหนดวันเดินทาง                

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 19,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : CN03

จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน

จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | เขาอวตาร | โชว์เหม่ยลี่เซียงซี สะพานแก้วที่ยาวที่สุด | ถ้ำมังกรเหลือง | อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

กำหนดการเดินทาง                 

สิงหาคม-ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 12,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : CN02

HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน

HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

กำหนดการเดินทาง                   

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

เริ่มต้น 22,999
รายละเอียด

เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN08

เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ | ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว | ถนนนานกิง | ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง ช้อปปิ้ง SUPER BRAND MALL | ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 | เสี่ยวหลงเปา | ไก่แดง

มาใหม่
เริ่มต้น 13,900

กำหนดเดินทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

รายละเอียด

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN01

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน ไม่ลงร้านช้อป | เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว | สะพานแก้วที่ยาวที่สุด | ตลาดใต้ดิน

มาใหม่
เริ่มต้น 17,999

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม-ธันวาคม 2562

รายละเอียด

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : CN07

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4 วัน 3 คืน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ | ล่องทะเลสาบซีหู | หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ | ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง HANGZHOU OUTLET | STARBUCK RESERVE ROASTERY

มาใหม่
เริ่มต้น 15,900

กำหนดการเดินทาง   

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

รายละเอียด

ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN06

ปักกิ่ง กาแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน กำแพงเมืองจีน | พระราชวังกู้กง | หอฟ้าเทียนถาน | พระราชวังฤดูร้อน ART BEIJING FUN | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล|บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่ำน

มาใหม่
เริ่มต้น 15,888

กำหนดเดินทาง

สิงหาคม-พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CN05

KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | โชว์ IMPRESSION LIJIANG เมืองในฝันแชงกรีล่า | เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง

มาใหม่
เริ่มต้น 22,999

กำหนดเดินทาง

สิงหาคม-ธันวาคม 2562

รายละเอียด

IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN04

IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | โชว์ IMPRESSION LIJIANG | เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง | วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย

มาใหม่
เริ่มต้น 19,888

 กำหนดวันเดินทาง                

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียด

จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN03

จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | เขาอวตาร | โชว์เหม่ยลี่เซียงซี สะพานแก้วที่ยาวที่สุด | ถ้ำมังกรเหลือง | อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

มาใหม่
เริ่มต้น 12,888

กำหนดการเดินทาง                 

สิงหาคม-ธันวาคม 2562

รายละเอียด

HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CN02

HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

มาใหม่
เริ่มต้น 22,999

กำหนดการเดินทาง                   

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

รายละเอียด