Majestic Travel International

CND33 : จีน จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

มาใหม่

จีน จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน QINGDAO AIRLINES

เริ่มต้น 12,990

โหลด : 8

1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินซานเสีย เมืองอี้ชาง

2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – สวนดอกท้อ – เมืองฉางเต๋อ – ถนนคนเดินเมืองฉางเต๋อ

3 เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ทางเดินระเบียงแก้ว

4 พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง – สะพานอ่ายจ้าย – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

5 OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย หรือ เขาอวตาร หรือ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู – เมืองอี้ชาง

6 สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง