Majestic Travel International

CND27 : จีน เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ) 6 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

SICHUAN AIRLINES
มาใหม่

จีน เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES

เริ่มต้น 29,990

โหลด : 9

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

2 เมืองเฉิงตู – ซอยกว้างซอยแคบ – นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว

3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า – เมืองชวนจู่ซื่อ

4 อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองตูเจียงเอี้ยน – จตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปแพนด้าถ่ายเซลฟี

5 หุบเขาแพนด้า – เมืองเฉิงตู – วัดต้าฉือ – ถนนไท่กู๋หลี่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก – ถนนคนเดินชุนซีลู่

6 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ