Majestic Travel International

CND25 : จีน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา-รวมค่าทิป) 6 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน 2567 – มีนาคม 2568

การบินไทย
มาใหม่

จีน หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา-ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ2ขา-รวมค่าทิป) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

เริ่มต้น 35,990

โหลด : 6

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เมืองเฉิงตู – สะพานโบราณอันชุน

2 นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน – เมืองโบราณซงพาน – หมู่บ้านชาวทิเบต – เมืองจิ่วจ้ายโกว

3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า

4 อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเจิ้นเจียงกวน-เฉิงตู – เมืองเฉิงตู

5 POP MART – วัดต้าฉือ – ถนนไท่กู๋หลี่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก – ถนนคนเดินชุนซีลู่

6 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ