มาใหม่

รหัสทัวร์ : vn07

Enjoy Vietnam Klang 4D3N

Enjoy Vietnam Klang 4D3N By FD ดานัง-เว้ -บานาฮิลล์ - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. - ธ.ค. 2562

เริ่มต้น 16,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : vn05

Best of Vietnam South

Best of Vietnam South โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. - ก.ย. 2562

เริ่มต้น 15,300
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : VN03

เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน 3คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย- ฮาลอง-ซาปา 4วัน3คืน * ไฮไลท์!! ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก-ลิ้มรสอาหารทะเล ชมนาขั้นบันได หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-น้ำตกซิลเวอร์ - ช้อปปิ้งถนน 36สาย พิเศษ... ชมการแสดงระบาหุ่นกระบอกน้ำ!!

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. - ก.ย. 2562

เริ่มต้น 15,900
รายละเอียด