มาใหม่

รหัสทัวร์ : EU33

SuperB POLAND 7D

โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางงดงามและดินแดนทางประวัติศาสตร์และศาสนา ประเทศโปแลนด์

กำหนดการเดินทาง  

14-20 ก.ย./ 12-18 ต.ค. / 23-29 ต.ค./ 9-15 พ.ย.2562 04-10 ธ.ค.2562

 

เริ่มต้น 39,300
รายละเอียด