มาใหม่

รหัสทัวร์ : TH28

เบตงป่ะหละ ยะลา เบตง หาดใหญ่ 5 วัน 2 คืน

เบตงป่ะหละ ยะลา เบตง หาดใหญ่ 5 วัน 2 คืน สุดยอดทะเลหมอก skywalk อัยเยอร์เวง พักเมืองเบตง 2 คืน เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดเดินทาง

30 ธันวาคม- 3 มกราคม 64

เริ่มต้น 5,999
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TH27

นู่น นี่ น่าน....ไง น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน

นู่น นี่ น่าน....ไง น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน บิน Air Asia พักเมืองน่าน 1 คืน ปัว 1 คืน

กำหนดเดินทาง

ม.ค. - ก.พ. 2564

เริ่มต้น 7,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : TH26

Chiangmai Winter Sakura อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3 วัน 2 คืน

Chiangmai Winter Sakura อ่างขาง ม่อนแจ่ม ฮิโนกิแลนด์ 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI VIET JET AIR (VZ) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) สู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม พักฝาง 1 คืน เมืองเชียงใหม่ 1 คืน

กำหนดเดินทาง

ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

เริ่มต้น 8,900
รายละเอียด