Majestic Travel International

โปรแกรมNew Zealand

มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ16

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมโชว์ตัดขนแกะ นั่งสกายไลน์กอนโดล่า ล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 71,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ15

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์ -ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 72,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ11

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 93,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ07

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน

ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้ ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมปราสาทลาร์นัค ชมนกเพนกวิ้นสีน้ำเงิน

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 92,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ08

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 59,900
รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

รหัสทัวร์ : NZ16

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมโชว์ตัดขนแกะ นั่งสกายไลน์กอนโดล่า ล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์

มาใหม่
เริ่มต้น 71,900

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

รหัสทัวร์ : NZ15

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์ -ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

มาใหม่
เริ่มต้น 72,500

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน

รหัสทัวร์ : NZ11

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ

มาใหม่
เริ่มต้น 93,500

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

รายละเอียด

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ : NZ07

ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้ ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมปราสาทลาร์นัค ชมนกเพนกวิ้นสีน้ำเงิน

มาใหม่
เริ่มต้น 92,900

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

รหัสทัวร์ : NZ08

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ

มาใหม่
เริ่มต้น 59,900

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2561

รายละเอียด