Majestic Travel International

  • สอบถามโปรแกรมทัวร์ 02-652-2000, 02-652-2662
  • | contact
  • | payment
  • | ภาษาไทย
  • English

แพคเก็จAll Package Tour

มาใหม่

รหัสทัวร์ : PT04

แพคเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

แพคเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (รวมที่พัก 2 คืน+เที่ยว+อาหาร 6 มื้อ+ไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง) แถมฟรี!! นวดไทย 1 ชม./ ท่าน (เฉพาะผู้ใหญ่) ชมหาดทรายสวยๆ เล่นน้ำทะเลสีฟ้าใสๆ ชมหาดทรายขาว เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง (โซนใน) เกาะหิ

การเดินทาง  

ตั้งแต่ 01 พ.ย. 2563 - 15 พ.ค.2564 

เริ่มต้น 7,300
รายละเอียด

รหัสทัวร์ : P10

SQ Pro

จอง และออกตั๋ว  22 ส.ค – 11 ก.ย 2561

ออกเดินทาง 1 ม.ค – 30 ก.ย 2562

เริ่มต้น 7,000
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : PT01

แพ็คเกจภูเก็ต 2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคาเริ่มต้น 2,550 บาท / ท่าน 1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ- ภูเก็ต รวมภาษีสนามบิน 2. ที่พัก 1 คืน รวมอาหารเช้า

กำหนดเดินทาง

1 เม.ย. - 31 ต.ค. 64

เริ่มต้น 2550
รายละเอียด

แพคเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : PT04

แพคเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (รวมที่พัก 2 คืน+เที่ยว+อาหาร 6 มื้อ+ไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง) แถมฟรี!! นวดไทย 1 ชม./ ท่าน (เฉพาะผู้ใหญ่) ชมหาดทรายสวยๆ เล่นน้ำทะเลสีฟ้าใสๆ ชมหาดทรายขาว เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง (โซนใน) เกาะหิ

มาใหม่
เริ่มต้น 7,300

การเดินทาง  

ตั้งแต่ 01 พ.ย. 2563 - 15 พ.ค.2564 

รายละเอียด

SQ Pro

รหัสทัวร์ : P10

เริ่มต้น 7,000

จอง และออกตั๋ว  22 ส.ค – 11 ก.ย 2561

ออกเดินทาง 1 ม.ค – 30 ก.ย 2562

รายละเอียด

แพ็คเกจภูเก็ต 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : PT01

แพ็คเกจภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ราคาเริ่มต้น 2,550 บาท / ท่าน 1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ- ภูเก็ต รวมภาษีสนามบิน 2. ที่พัก 1 คืน รวมอาหารเช้า

มาใหม่
เริ่มต้น 2550

กำหนดเดินทาง

1 เม.ย. - 31 ต.ค. 64

รายละเอียด