Majestic Travel International

  • สอบถามโปรแกรมทัวร์ 02-652-2000, 02-652-2662
  • | contact
  • | payment
  • | ภาษาไทย
  • English

โปรแกรม

มาใหม่

รหัสทัวร์ : ID04

อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6 วัน 4 คืน

กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล

กำหนดเดินทาง

เมษายน – มิถุนายน 2563

เริ่มต้น 28,900
รายละเอียด

อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : ID04

กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ อัคราฟอร์ด | ทัชมาฮาล

มาใหม่
เริ่มต้น 28,900

กำหนดเดินทาง

เมษายน – มิถุนายน 2563

รายละเอียด