Majestic Travel International

  • สอบถามโปรแกรมทัวร์ 02-652-2000, 02-652-2662
  • | contact
  • | payment
  • | ภาษาไทย
  • English

โปรแกรม

มาใหม่

รหัสทัวร์ : af01

South Africa Paradise

นำท่านร่วมเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ ณเมืองโจฮันเนสเบิร์กและเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกพร้อมท่องดินแดน ซาฟารี สนุกกับกิจกรรมGAME DRIVEเพื่อตามล่าหา Big 5

กำหนดการเดินทาง

11-18 มี.ค. / 8-15 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 30 เม.ย.-7 พ.ค.2563

เริ่มต้น 107,500
รายละเอียด

South Africa Paradise

รหัสทัวร์ : af01

นำท่านร่วมเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ ณเมืองโจฮันเนสเบิร์กและเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกพร้อมท่องดินแดน ซาฟารี สนุกกับกิจกรรมGAME DRIVEเพื่อตามล่าหา Big 5

มาใหม่
เริ่มต้น 107,500

กำหนดการเดินทาง

11-18 มี.ค. / 8-15 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 30 เม.ย.-7 พ.ค.2563

รายละเอียด