Majestic Travel International

nz05 : นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560            

singapore-airline
มาใหม่

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ครอมเมวลล์-โอมาราม่า-ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ- ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟาร์มปลาแซลมอน-

เริ่มต้น 87,500

โหลด : 145

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์

ครอมเมวลล์-โอมาราม่า-ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-อ็อคแลนด์

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป

ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-

ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟาร์มปลาแซลมอน-

ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคร้สท์เชิร์ช

โรโตรัว-สกายไลน์กอนโดล่า-อะโกรโดม-เรนโบว์สปริง-เทปุยย่า-โรโตรัว

ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง-อ๊อคแลนด์-กรุงเทพฯ

อ๊อคแลนด์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)