Majestic Travel International

nz02 : นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

singapore-airline
ยอดนิยม

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมยอดเขาแคชเมียร์ พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

เริ่มต้น 72,900

โหลด : 30

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

 


เทคาโป ชมทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็ง ของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ

เม้าท์คุก ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,755 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์

ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ดื่มด่ำกับความงาม ของเมืองควีนส์ทาวน์ ล่องเรือไปบนทะเลสาบ กับเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ

ไคคูร่า เมืองแห่งการล่าปลาวาฬ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่มีการล่าปลาวาฬ นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬที่ส่วนใหญ่มาหากิน บริเวณเมืองไคคูร่าแห่งนี้

ไคร้สท์เชิร์ช เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ชมความงามของพฤกษศาสตร์ ชมยอดเขาแคชเมียร์ ที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองไคร้สท์เชิร์ช ได้ทั้งเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน

กำหนดการ 2561

20-25 มี.ค./ 27 มี.ค.-01 เม.ย. /

03-08 เม.ย. / 17-22 เม.ย. /

01-06 พ.ค. / 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. /

12-17 มิ.ย. / 26 มิ.ย. - 01 ก.ค.