Majestic Travel International

nz01 : นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560   

การบินไทย
มาใหม่

กรุงเทพฯ – อ๊อคแลนด์-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง- โรโตรัว-ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง-อะโกรโดมฟาร์ม -ชมสาธิตการตัดขนแกะ-โรโตรัว-เตาโป-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ

เริ่มต้น 55,900

โหลด : 161

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

 

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท

 

กรุงเทพฯ อ๊อคแลนด์-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง- โรโตรัว-ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง-อะโกรโดมฟาร์ม

-ชมสาธิตการตัดขนแกะ-โรโตรัว-เตาโป-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท

อ๊อคแลนด์ -  กรุงเทพฯ

โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ส (TG)