Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ07

นิวซีแลนด์ แกรนด์ Mono New Zealand South+North 10 D

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ดันนีดิน-โรโตรัว-เทาโป-มาทามาทา-อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช— ควีนส์ทาวน์-เทคาโป-โอมาราม่า-แอร์โร่ทาวน์-ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตัดขนแกะ นั่งกระเช

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560            

เริ่มต้น 99,300
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : NZ06

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ West Coast Circle 9 D

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-โฮกิติกะ-ดันนีดิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช—ชมเมือง นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส-โฮกิติกะ-ฟรานซ์โจเซฟ -ฟ๊อกซ์วานาก้า-ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตัดขนแกะ ควีนส์ทาว

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560 

เริ่มต้น 91,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz05

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ครอมเมวลล์-โอมาราม่า-ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ- ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟาร์มปลาแซลมอน-

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560            

เริ่มต้น 87,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz04

นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะใต้ 8 วัน

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-โฮกิติกะ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม ควีนส์ทาวน์–มิลฟอร์ดซาวด์-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ควีนส์ทาวน์ ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพ

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560   

เริ่มต้น 63,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz03

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

กรุงเทพฯ – -สิงคโปร์ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป ทไวเซิล-แซลมอนฟาร์ม-แอร์โรว์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ควีนส์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวด์-ควีนส์ทาวน์ ครอมเวลล์ -โอมาราม่า-ไคร์สเชิร์ชสิงคโปร์-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560                            

เริ่มต้น 67,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz02

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตัดขนแกะ แอร์โรว์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟาร์มปลาแซลมอน ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ไคร้สท์เชิร์ช-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560   

เริ่มต้น 71,500
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz01

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

กรุงเทพฯ – อ๊อคแลนด์-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง- โรโตรัว-ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง-อะโกรโดมฟาร์ม -ชมสาธิตการตัดขนแกะ-โรโตรัว-เตาโป-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560   

เริ่มต้น 55,900
รายละเอียด

นิวซีแลนด์ แกรนด์ Mono New Zealand South+North 10 D

รหัสทัวร์ : NZ07

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ดันนีดิน-โรโตรัว-เทาโป-มาทามาทา-อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช— ควีนส์ทาวน์-เทคาโป-โอมาราม่า-แอร์โร่ทาวน์-ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตัดขนแกะ นั่งกระเช

มาใหม่
เริ่มต้น 99,300

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560            

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ West Coast Circle 9 D

รหัสทัวร์ : NZ06

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-โฮกิติกะ-ดันนีดิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช—ชมเมือง นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส-โฮกิติกะ-ฟรานซ์โจเซฟ -ฟ๊อกซ์วานาก้า-ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตัดขนแกะ ควีนส์ทาว

มาใหม่
เริ่มต้น 91,900

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560 

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ

รหัสทัวร์ : nz05

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ครอมเมวลล์-โอมาราม่า-ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ- ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟาร์มปลาแซลมอน-

มาใหม่
เริ่มต้น 87,500

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560            

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะใต้ 8 วัน

รหัสทัวร์ : nz04

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-โฮกิติกะ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม ควีนส์ทาวน์–มิลฟอร์ดซาวด์-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ควีนส์ทาวน์ ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพ

มาใหม่
เริ่มต้น 63,900

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560   

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

รหัสทัวร์ : nz03

กรุงเทพฯ – -สิงคโปร์ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป ทไวเซิล-แซลมอนฟาร์ม-แอร์โรว์ทาวน์-ควีนส์ทาวน์- นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ควีนส์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวด์-ควีนส์ทาวน์ ครอมเวลล์ -โอมาราม่า-ไคร์สเชิร์ชสิงคโปร์-กรุงเทพฯ

มาใหม่
เริ่มต้น 67,500

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560                            

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

รหัสทัวร์ : nz02

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์-ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตัดขนแกะ แอร์โรว์ทาวน์-ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟาร์มปลาแซลมอน ไคร้สท์เชิร์ช-ไคคูร่า-ไคร้สท์เชิร์ช-กรุงเทพฯ

มาใหม่
เริ่มต้น 71,500

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560   

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

รหัสทัวร์ : nz01

กรุงเทพฯ – อ๊อคแลนด์-ไวโตโม่-ถ้ำหนอนเรืองแสง- โรโตรัว-ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี โรโตรัว-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์สปริง-อะโกรโดมฟาร์ม -ชมสาธิตการตัดขนแกะ-โรโตรัว-เตาโป-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท อ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ

มาใหม่
เริ่มต้น 55,900

กำหนดการเดินทาง                            สิงหาคม - ธันวาคม 2560   

รายละเอียด