Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์เกาหลี

มาใหม่

รหัสทัวร์ : KR01

KOREA DEE DEE SUWON SEOUL SEOUL

ทัวร์เกาหลี ตะลุยดินแดนสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 ตลาดชื่อดัง เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก ทัวร์เกาะนามิ สนุกกับการทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก

กำหนดการเดินทาง                     

พ.ค. - ก.ย. 2561

เริ่มต้น 15,900
รายละเอียด

KOREA DEE DEE SUWON SEOUL SEOUL

รหัสทัวร์ : KR01

ทัวร์เกาหลี ตะลุยดินแดนสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 ตลาดชื่อดัง เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก ทัวร์เกาะนามิ สนุกกับการทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก

มาใหม่
เริ่มต้น 15,900

กำหนดการเดินทาง                     

พ.ค. - ก.ย. 2561

รายละเอียด