Majestic Travel International

JP48 : TOKYO NEW YEAR 5D3N

กำหนดการเดินทาง

29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม2561

การบินไทย
ขายดี

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวเมือง ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

เริ่มต้น 51,900

โหลด : 114

โตเกียว  ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ, เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายรูปคู่กับประตูสายฟ้าที่วัดอาซากุสะ
 
โกเท็มบะ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 
ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ,
เยี่ยมเยือนหมู่บ้านที่ติดอันดับเรื่องความใสสะอาดของน้ำที่โอชิโนะฮัคไค
 
นาริตะ เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณของญี่ปุ่นที่ เมืองเก่าซาวาระ และอิสระช้อปปิ้งห้างดังย่านนาริตะ อิออน มอลล์
 
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู