Majestic Travel International

JP39 : JAPAN CLASSIC REROUTE 6D4N

กำหนดการเดินทาง  18-23 ต.ค. 2560

การบินไทย
มาใหม่

ไซตามะ เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคาวาโกเอะ โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดอาซากุสะ,ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนำสมัย ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น นาโกย่า สัมผัสกับความงามของ ปราสาทนาโกย่า

เริ่มต้น 47,700

โหลด : 38

ไซตามะ เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคาวาโกเอะ

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดอาซากุสะ,ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนำสมัย ย่านชินจูกุ และอิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วยตัวท่านเอง หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าท์พร้อมผองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ ,ชมทุ่งดอกคอสมอสที่บานสะพรั่งไปไกลสุดลูกหูลูกตา ณ สวนโชวะคิเน็น

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, เยี่ยมเยือนหมู่บ้านที่ติดอันดับเรื่องความใสสะอาดของน้ำที่โอชิโนะฮัคไค, สัมผัสวิถีชีวิตของเหล่านินจาญี่ปุ่นที่ หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ

นาโกย่า สัมผัสกับความงามของ ปราสาทนาโกย่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำของเมืองนาโกย่า

นากาชิม่า ช้อปปิ้งสินค้าจุใจในบรรยากาศสไตล์เมืองนิวออร์ลีน อเมริกา ที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต

โอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า

พิเศษ!!! ทานบุฟเฟต์ขาปู