Majestic Travel International

JP36 : NICE TOKYO 6D3N BY TG

กำหนดการเดินทาง  

18-23 / 19-24 ต.ค. 2560

การบินไทย
มาใหม่

ไซตามะ เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคาวาโกเอะ โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดอาซากุสะ, ชมสะพานนิจูบาชิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล, ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ โยโกฮาม่า ช้อปปิ้งแบรน

เริ่มต้น 42,300

โหลด : 22

ไซตามะ เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคาวาโกเอะ

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดอาซากุสะ, ชมสะพานนิจูบาชิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล, ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนำสมัยย่านชินจูกุ

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, เยี่ยมเยือนหมู่บ้านที่ติดอันดับเรื่องความใสสะอาดของน้ำที่โอชิโนะฮัคไค, สัมผัสวิถีชีวิตของเหล่านินจาญี่ปุ่นที่ หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ

โยโกฮาม่า ช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาโดนใจที่มิตซุย เอาท์เล็ต, และช้อปปิ้งสินค้าก่อนกลับเมืองไทยที่อิออน มอลล์

พิเศษ!!! ทานบุฟเฟต์ขาปู