Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : JP75

HOKKAIDO SNOW 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่นสิ้นปี เที่ยวโนโบริเบทสึ โทยะ รุซุทสึ โอตารุ ซัปโปโร ฉลองเที่ยวข้ามปี พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด

กำหนดการเดินทาง

27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61 
29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61

เริ่มต้น 59,900
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : JP74

WOW SAPPORO 6D4N BY TG

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โทยะ โอตารุ ซัปโปโร

กำหนดการเดินทาง

05-10 / 06-11 / 08-13 ธ.ค. 2560

เริ่มต้น 46,900
รายละเอียด
ขายดี

รหัสทัวร์ : JP48

TOKYO NEW YEAR 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวเมือง ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง

29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม2561

เริ่มต้น 51,900
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : JP46

UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟุคุโอกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ พิเศษให้ท่านได้สัมผัสกับความเร็วของรถไฟชินคันเซ็น กับความเร็วสูงสุดถึง 240กิโลเมตร / ชั่วโมง

กำหนดการเดินทาง

27 ธันวาคม 2060 - 01 มกราคม 2561

เริ่มต้น 50,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP32

JAPAN WORLD HERITAGE 5D3N

เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองโอซาก้า, และอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง นาโกย่า ช้อปปิ้งสินค้าอุปโภค บริโภคที่ อิออน มอลล์ กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็

กำหนดการเดินทาง  

ม.ค. - มี.ค. 2561

เริ่มต้น 29,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : JP20

BEST of TOKYO 5D 3N

ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี เที่ยวโกเท็มบะ ชิสึโอกะ โตเกียว นาริตะ เที่ยวเต็มทุกวัน

กำหนดวันเดินทาง

29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม2561

เริ่มต้น 52,900
รายละเอียด
ขายดี

รหัสทัวร์ : JP04

WONDERFUL KYUSHU 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวฟุคุโอกะ โออิตะ ซากะ และนางาซากิ พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

กำหนดการเดินทาง

27 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561

 

เริ่มต้น 49,900
รายละเอียด
ขายดี

รหัสทัวร์ : JP03

Japan Classic 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ โยโกฮาม่า ไซตามะ โตเกียว นาริตะ

กำหนดการเดินทาง

26-31 / 27 ธันวาคม - 01 มกราคม

เริ่มต้น 56,900
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : JP01

SAPPORO SNOW FESTIVAL

ซัปโปโร SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครั้งที่ 69 เป็นหนึ่งในเทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น

กำหนดการเดินทาง

11-16 ก.พ. 2561

เริ่มต้น 50,900
รายละเอียด

HOKKAIDO SNOW 6D4N

รหัสทัวร์ : JP75

ทัวร์ญี่ปุ่นสิ้นปี เที่ยวโนโบริเบทสึ โทยะ รุซุทสึ โอตารุ ซัปโปโร ฉลองเที่ยวข้ามปี พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด

ยอดนิยม
เริ่มต้น 59,900

กำหนดการเดินทาง

27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61 
29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61

รายละเอียด

WOW SAPPORO 6D4N BY TG

รหัสทัวร์ : JP74

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โทยะ โอตารุ ซัปโปโร

ยอดนิยม
เริ่มต้น 46,900

กำหนดการเดินทาง

05-10 / 06-11 / 08-13 ธ.ค. 2560

รายละเอียด

TOKYO NEW YEAR 5D3N

รหัสทัวร์ : JP48

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวเมือง ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

ขายดี
เริ่มต้น 51,900

กำหนดการเดินทาง

29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม2561

รายละเอียด

UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D4N

รหัสทัวร์ : JP46

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฟุคุโอกะ มิยาซากิ คาโกชิมะ พิเศษให้ท่านได้สัมผัสกับความเร็วของรถไฟชินคันเซ็น กับความเร็วสูงสุดถึง 240กิโลเมตร / ชั่วโมง

ยอดนิยม
เริ่มต้น 50,900

กำหนดการเดินทาง

27 ธันวาคม 2060 - 01 มกราคม 2561

รายละเอียด

JAPAN WORLD HERITAGE 5D3N

รหัสทัวร์ : JP32

เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองโอซาก้า, และอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง นาโกย่า ช้อปปิ้งสินค้าอุปโภค บริโภคที่ อิออน มอลล์ กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็

มาใหม่
เริ่มต้น 29,900

กำหนดการเดินทาง  

ม.ค. - มี.ค. 2561

รายละเอียด

BEST of TOKYO 5D 3N

รหัสทัวร์ : JP20

ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี เที่ยวโกเท็มบะ ชิสึโอกะ โตเกียว นาริตะ เที่ยวเต็มทุกวัน

มาใหม่
เริ่มต้น 52,900

กำหนดวันเดินทาง

29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม2561

รายละเอียด

WONDERFUL KYUSHU 6D4N

รหัสทัวร์ : JP04

ทัวร์ญี่ปุ่น พาเที่ยวฟุคุโอกะ โออิตะ ซากะ และนางาซากิ พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

ขายดี
เริ่มต้น 49,900

กำหนดการเดินทาง

27 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561

 

รายละเอียด

Japan Classic 6D4N

รหัสทัวร์ : JP03

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ โยโกฮาม่า ไซตามะ โตเกียว นาริตะ

ขายดี
เริ่มต้น 56,900

กำหนดการเดินทาง

26-31 / 27 ธันวาคม - 01 มกราคม

รายละเอียด

SAPPORO SNOW FESTIVAL

รหัสทัวร์ : JP01

ซัปโปโร SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครั้งที่ 69 เป็นหนึ่งในเทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น

ยอดนิยม
เริ่มต้น 50,900

กำหนดการเดินทาง

11-16 ก.พ. 2561

รายละเอียด