Majestic Travel International

Winter Russia Northern Light Explorer

RUS01 : Winter Russia Northern Light Explorer

กำหนดวันเดินทาง

4-10 พ.ย. / 18-24 พ.ย. /

25 พ.ย. - 1 ธ.ค. / 2-8 ธ.ค. /

23-29 ธ.ค. 2560

การบินไทย
ขายดี

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เมอร์มังส์ 7 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงาม วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส

เริ่มต้น 59,900

โหลด : 59

Winter Russia Northern Light Explorer 

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เมอร์มังส์ 7 วัน 5 คืน 

มอสโคว์ Moscow   เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนาน
 
เมอร์มังส์ Murmansk เมืองท่าทางตอนเหนือของรัสเซีย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศ ฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก และเป็นสถานที่ที่ สามารถชมปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ