Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : RUS07

Highlight Russia 6 Days 2 Cities

เที่ยวมอสโคว์ -เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ ชมพระราชวังแคทเธอรีน ล่องเรือในแม่น้ำเนวาของนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง ส.ค. - ก.ย. 2561

เริ่มต้น 49,900
รายละเอียด

รหัสทัวร์ : RUS05

Hilight Russia 3 Cities 7D5N

เที่ยวมอสโคว์ -เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พุชกิ้น ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ ชมพระราชวังแคทเธอรีน กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

เดินทาง 22-28 ต.ค. 2561

เริ่มต้น 66,900
รายละเอียด
ขายดี

รหัสทัวร์ : RUS04

Highlight Russia 6 Days

ทัวร์รัสเซีย ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้าเนวา ในน

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. และ ต.ค. 2561

เริ่มต้น 57,900
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : RUS03

Highlight Russia 7D 5N 3 Cities

เที่ยวมอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของโบสถ์แห่งหยดเลือด-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน- จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์

กำหนดการเดินทาง  

ก.ย. - ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 54,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : RUS02

Russia Northern Light Explorer

เที่ยวมอสโคว์ -เมอร์มังส์ 7 วัน 5 คืน ชมชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์

เดินทาง  22-28 ต.ค. 2561

เริ่มต้น 74,300
รายละเอียด
ขายดี

รหัสทัวร์ : RUS01

Russia Northern Light Explorer

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เมอร์มังส์ 7 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงาม วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส

กำหนดวันเดินทาง

24-30 พ.ย. 2561

เริ่มต้น 63,900
รายละเอียด

Highlight Russia 6 Days 2 Cities

รหัสทัวร์ : RUS07

เที่ยวมอสโคว์ -เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ ชมพระราชวังแคทเธอรีน ล่องเรือในแม่น้ำเนวาของนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เริ่มต้น 49,900

เดินทาง ส.ค. - ก.ย. 2561

รายละเอียด

Hilight Russia 3 Cities 7D5N

รหัสทัวร์ : RUS05

เที่ยวมอสโคว์ -เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พุชกิ้น ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ ชมพระราชวังแคทเธอรีน กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

เริ่มต้น 66,900

เดินทาง 22-28 ต.ค. 2561

รายละเอียด

Highlight Russia 6 Days

รหัสทัวร์ : RUS04

ทัวร์รัสเซีย ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้าเนวา ในน

ขายดี
เริ่มต้น 57,900

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. และ ต.ค. 2561

รายละเอียด

Highlight Russia 7D 5N 3 Cities

รหัสทัวร์ : RUS03

เที่ยวมอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของโบสถ์แห่งหยดเลือด-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน- จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์

ยอดนิยม
เริ่มต้น 54,900

กำหนดการเดินทาง  

ก.ย. - ธ.ค. 2561

รายละเอียด

Russia Northern Light Explorer

รหัสทัวร์ : RUS02

เที่ยวมอสโคว์ -เมอร์มังส์ 7 วัน 5 คืน ชมชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์

มาใหม่
เริ่มต้น 74,300

เดินทาง  22-28 ต.ค. 2561

รายละเอียด

Russia Northern Light Explorer

รหัสทัวร์ : RUS01

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ – เมอร์มังส์ 7 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงาม วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส

ขายดี
เริ่มต้น 63,900

กำหนดวันเดินทาง

24-30 พ.ย. 2561

รายละเอียด