Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์พิเศษ

มาใหม่

รหัสทัวร์ : af01

Safari Capetown

ทัวร์แอฟริกาใต้ ชมเมือง ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชมวิวที่สูงสุด และห้ามพลาดไฮไลท์ !! ล่องเรือชมแมวน้ำ, นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงานที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. - พ.ค. 2561

เริ่มต้น 49,900
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nepal01

ทัวร์เนปาล Everest Base Camp

ทัวร์เนปาล เมษายน 2561 สัมผัส นัมเช บาซาร์ Namche Bazzar ที่มีประวัติศาสตร์และจุดแลกเปลี่ยนสินค้าวัฒนธรรมจากอดีตจนปัจจุบัน ได้ทาความรู้จักชาวเชอร์ปา ชนเผ่าที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตและเดินเขาในที่สูง และได้มีโอกาสเข้าถึงวัฒนธรรมของพวกเขาเยี่ยมชม วัดเทงโบเช

04-17 เมษายน 2561

เริ่มต้น 99,000
รายละเอียด

Safari Capetown

รหัสทัวร์ : af01

ทัวร์แอฟริกาใต้ ชมเมือง ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชมวิวที่สูงสุด และห้ามพลาดไฮไลท์ !! ล่องเรือชมแมวน้ำ, นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงานที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)

มาใหม่
เริ่มต้น 49,900

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. - พ.ค. 2561

รายละเอียด

ทัวร์เนปาล Everest Base Camp

รหัสทัวร์ : nepal01

ทัวร์เนปาล เมษายน 2561 สัมผัส นัมเช บาซาร์ Namche Bazzar ที่มีประวัติศาสตร์และจุดแลกเปลี่ยนสินค้าวัฒนธรรมจากอดีตจนปัจจุบัน ได้ทาความรู้จักชาวเชอร์ปา ชนเผ่าที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตและเดินเขาในที่สูง และได้มีโอกาสเข้าถึงวัฒนธรรมของพวกเขาเยี่ยมชม วัดเทงโบเช

มาใหม่
เริ่มต้น 99,000

04-17 เมษายน 2561

รายละเอียด