Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ดูไบ

มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB07

BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐ

กำหนดการเดินทาง

02-05 / 08-11 / 23-26 ธ.ค. 2560

เริ่มต้น 26,555
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB05

Hello A New Year DUBAI ABUDHABI

ทัวร์ดูไบ ต้อนรับปีใหม่ 2561 ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์

กำหนดการเดินทาง

29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61

30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61

เริ่มต้น 42,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB04

New Year GoGo!! DUBAI ABUDHABI

ทัวร์ดูไบ สัมผัสบรรยากาศขี่อูฐในทะเลทราย และตั้งแคมป์ปิ้ง ชมโชว์ระบำหน้าท้องที่เป็นเอกลักษณ์ ขึ้นชมวิวบนตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA

กำหนดการเดินทาง

30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61

เริ่มต้น 34,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB03

New Year Visit DUBAI 5D3N

ทัวร์ดูไบ ฉลองข้ามปี 2560-2561 ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟาBURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ชมโครงการสุดอลังการ The Plam

เดินทาง 30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61

เริ่มต้น 40,555
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB02

Limited Dubai Abudhabi

ทัวร์ดูไบ นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค.2560 - มี.ค. 2561

เริ่มต้น 39,888
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB01

Hello C New Year DUBAI

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น - นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam

กำหนดการเดินทาง

29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61

เริ่มต้น 43,888
รายละเอียด

BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI

รหัสทัวร์ : DB07

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐ

มาใหม่
เริ่มต้น 26,555

กำหนดการเดินทาง

02-05 / 08-11 / 23-26 ธ.ค. 2560

รายละเอียด

Hello A New Year DUBAI ABUDHABI

รหัสทัวร์ : DB05

ทัวร์ดูไบ ต้อนรับปีใหม่ 2561 ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์

มาใหม่
เริ่มต้น 42,888

กำหนดการเดินทาง

29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61

30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61

รายละเอียด

New Year GoGo!! DUBAI ABUDHABI

รหัสทัวร์ : DB04

ทัวร์ดูไบ สัมผัสบรรยากาศขี่อูฐในทะเลทราย และตั้งแคมป์ปิ้ง ชมโชว์ระบำหน้าท้องที่เป็นเอกลักษณ์ ขึ้นชมวิวบนตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA

มาใหม่
เริ่มต้น 34,888

กำหนดการเดินทาง

30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61

รายละเอียด

New Year Visit DUBAI 5D3N

รหัสทัวร์ : DB03

ทัวร์ดูไบ ฉลองข้ามปี 2560-2561 ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟาBURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ชมโครงการสุดอลังการ The Plam

มาใหม่
เริ่มต้น 40,555

เดินทาง 30 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61

รายละเอียด

Limited Dubai Abudhabi

รหัสทัวร์ : DB02

ทัวร์ดูไบ นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์

มาใหม่
เริ่มต้น 39,888

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค.2560 - มี.ค. 2561

รายละเอียด

Hello C New Year DUBAI

รหัสทัวร์ : DB01

ทัวร์ดูไบ ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น - นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam

มาใหม่
เริ่มต้น 43,888

กำหนดการเดินทาง

29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61

รายละเอียด