Majestic Travel International

โปรแกรมทัวร์ดูไบ

มาใหม่

รหัสทัวร์ : DB02

FANTASTIC DUBAI 5DAYS

ทัวร์ดูไบ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทะเลทรายที่สวยงาม และสนุกกับกิจกรรมหลากหลาย ทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงบริเวณแคมป์กลางทะเลทราย

กำหนดการเดินทาง  19-23 ตุลาคม 2560

เริ่มต้น 24,900
รายละเอียด

FANTASTIC DUBAI 5DAYS

รหัสทัวร์ : DB02

ทัวร์ดูไบ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทะเลทรายที่สวยงาม และสนุกกับกิจกรรมหลากหลาย ทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงบริเวณแคมป์กลางทะเลทราย

มาใหม่
เริ่มต้น 24,900

กำหนดการเดินทาง  19-23 ตุลาคม 2560

รายละเอียด