Majestic Travel International

โปรแกรมNew Zealand

ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : NZ08

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน

ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-เทคาโป-วานาก้า ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมโชว์ตัดขนแกะ ชมทะเลสาบสีเทอควอยซ์ อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ฟาร์มปลาแซลมอน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. - ก.ค. 2561

เริ่มต้น 74,500
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : nz05

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน

ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 90,500
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : nz04

นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะใต้ 9 วัน

ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมปราสาทลาร์นัค ชมนกเพนกวิ้นสีน้ำเงิน

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 93,300
รายละเอียด
มาใหม่

รหัสทัวร์ : nz03

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมโชว์ตัดขนแกะ นั่งสกายไลน์กอนโดล่า ล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - ก.ค. 2561

เริ่มต้น 68,500
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : nz02

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมยอดเขาแคชเมียร์ พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 72,900
รายละเอียด
ยอดนิยม

รหัสทัวร์ : nz01

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิท ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ ชมการแสดงของชาวเมารี

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

เริ่มต้น 60,500
รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน

รหัสทัวร์ : NZ08

ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-เทคาโป-วานาก้า ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมโชว์ตัดขนแกะ ชมทะเลสาบสีเทอควอยซ์ อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ฟาร์มปลาแซลมอน

ยอดนิยม
เริ่มต้น 74,500

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. - ก.ค. 2561

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน

รหัสทัวร์ : nz05

ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ

ยอดนิยม
เริ่มต้น 90,500

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ แกรนด์ เกาะใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ : nz04

ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมปราสาทลาร์นัค ชมนกเพนกวิ้นสีน้ำเงิน

ยอดนิยม
เริ่มต้น 93,300

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

รหัสทัวร์ : nz03

ควีนส์ทาวน์- แอร์โรว์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมโชว์ตัดขนแกะ นั่งสกายไลน์กอนโดล่า ล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์

มาใหม่
เริ่มต้น 68,500

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - ก.ค. 2561

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน

รหัสทัวร์ : nz02

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมยอดเขาแคชเมียร์ พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

ยอดนิยม
เริ่มต้น 72,900

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

รายละเอียด

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน

รหัสทัวร์ : nz01

ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิท ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ ชมการแสดงของชาวเมารี

ยอดนิยม
เริ่มต้น 60,500

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. - มิ.ย. 2561

รายละเอียด